Cách Bật Khiên Facebook
Tạo Khiên bảo vệ Avatar FB

Hướng dẫn cách Bật Khiên Facebook 2019 - Tạo Khiên bảo vệ Avatar FB của bạn 5s. Bảo vệ Facebook của bạn khỏi bị chôm ảnh, clone, report

Bước 1: Lấy Token Facebook không bị dính checkpoint 2019

Video hướng dẫn Get Token FB, Tạo khiên bảo vệ Avatar Facebook

Nếu bị lỗi độ phân giải, xem video tại link này: https://www.youtube.com/watch?v=z__jSxY7IOo
► Xem script trong video tại link: https://goo.gl/wdKXM8

Bước 2: BẬT KHIÊN FACEBOOK


Tạo Khiên bảo vệ Avatar Facebook

Paste (dán) Token bạn lấy được ở Bước 1 vào ô, sau đó nhấn BẬT KHIÊN

Thank You Very Much!
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt.