Bật khiên bảo vệ Facebook - Tạo khiên bảo vệ Avatar FB

Bật khiên bảo vệ Facebook - Tạo khiên bảo vệ Avatar FB của bạn. Bảo vệ Facebook của bạn khỏi bị chôm ảnh, clone, report

demo bật khiên fb

Bước 1: Lấy Token

Có thể hiểu đơn giản: Token Facebook là đoạn mã được tạo ra để thực hiện một số hành động nhất định, giúp ai có token đó có thể sử dụng & và thực hiện hành động đó.
Có 2 cách đơn giản để lấy token facebook (Bên dưới là 3 cách, tuy nhiên cách 2 & 3 tương tự nhau chỉ khác cách làm)

Bước 2 bật khiên facebookBẬT KHIÊN


Bật khiên bảo vệ Avatar Facebook

Dán token bạn get được từ Bước 1 vào sau đó nhấn BẬT KHIÊN