Get Token iPhone Full Quyền

Chỉ bao gồm 2 file index.php & gettoken.php với code đơn giản như hình dưới, không hề lưu giữ mật khẩu của các bạn, hãy yên tâm nhé!!!
Nhập vào Username & Password Facebook rồi nhấn Lấy Token để lấy đoạn token bên trong "EAAA............"
Khuyên dùng cách tự lấy token từ View-source hoặc dùng Script F12 hơn dùng cách này. Vì cách này đôi lúc vẫn dính check point.